Przygotowanie sprężonego powietrza

Często sprawność systemu pneumatycznego zależy od składu powietrza umożliwiającego ruch.

Dlatego konieczne jest stosowanie modułowych jednostek FRL, w tym filtrów o różnym stopniu filtracji, z filtrami z węglem aktywnym i koalescencyjnym, regulatorów, smarownic, zaworów odcinających i zaworów wolnego startu, bloków startowych. Szeroki wachlarz uchwytów i łączników upraszcza złożenie wszystkich elementów w funkcjonalny blok przygotowania powietrza.

Modułowe przygotowanie powietrza firm:

.